Hytteforbud handler ikke om helse, det handler om likhet


Les mer om den særegne norske kulturen i bøkene "Nordmenn"

 

Ingen skal ha det bedre enn andre i Norge

Spesielt ikke når Norge befinner seg i en nasjonal krise

Er du en av de "privilegerte" eller "bortskjemte" som har en hytte?

Da skal du ikke få lov til å bruke den i disse krisetider

Dette handler ikke om helse eller økonomi

Det handler om at alle skal være like

Alle skal ha lik begrenset frihet

Ingen skal lide mer enn andre

Ingen skal få "luksus" på hytta mens andre må være i byen

Derfor innfører myndighetene et forbud mot å dra på hytta

De gjør det for at alle skal være like i denne krisesituasjonen

For at ingen skal ha det bedre enn andre

For å forsikre seg om at Nordmenn følger reglene  benytter folket "skam" som et verktøy for å gi synderne dårlig samvittighet

Ønsket om likhet lyder slik i aviser:

"Jeg må jobbe lange vakter i helsevesenet, derfor må du også være med på dugnaden og ikke dra på hytta."

Man "oppfordrer til solidaritet" 

Eller "Hytteeiere, skam dere!"

I Norge bruker man skam for å få alle til å være like

Nordmenn føler skam for å tillate seg en "luksus" som ikke alle har

Dette fordi likhet er en verdi dypt forankret i den norske kulturen

Nordmenn føler også skam for å ikke følge myndighetenes anbefalinger

Derfor vil de aller fleste "ordentlige" Nordmenn ende opp med å følge disse anbefalingene for å unngå "skam" og for å unngå konflikt - noe som også er veldig norsk

Nordmenn ender opp med å følge regler som mange synes ikke har et sterkt rasjonelt grunnlag, som ikke er anbefalt av helseeksperter og som kan føre til mer spredning av viruset

I mange land må man innføre straff for å bryte med reglene - som stokkeslag i India for eksempel

I Norge er skam nok til at folk følger regler som de ikke synes gir helt mening  

--

Les mer om Nordmenn i Julien S. Bourrelle´s bøker


Julien S. Bourrelle er en kanadisk rakettforsker som tar oss Nordmenn på kornet. 

Det er flere bøker som er tilgjengelig på engelsk. Det inkluderer vår "Complete Norwegian Toolkit"

 Få gratis frakt med bruk av koden "corona"