Nordmenns emosjoner


Illustrasjoner: "Nordmenn: En illustrert innføring"

Nordmenn er forsiktige med å uttrykke følelser

Ikke vis negative følelser

Sinne, frustrasjon eller noen form for aggressivitet 

Man kan uttrykke positive følelser, men vær varsom

Vær begeistret uten kroppsbevegelser

Vær glad i stillhet

Bortsett fra når man ser på langrenn

Eller drikker

 

Velkommen til Norge

Der det er utfordrende å tolke emosjonelle tilbakemeldinger

Med mindre du kommer fra Finland

Alle ser verden gjennom sine egne kulturelle briller

Vi tolker andres atferd basert på hva det betyr i vår egen kultur

Det kan være at mange trenger en sosial guide i Norge

Derfor ble "Nordmenn: En illustrert innføring" skrevet

Av Julien S. Bourrelle

Se han på TED

Mer info om Juliens foredrag - info@monda.no